LINE-UPS

The Scoundrels

Country Taiwan
Year 2018
Genre Action
Format Color / DCP
Status  Post-Production
Release Date Summer 2018 (Taiwan)
Director Tzu-Hsuan HUNG
Voice cast Kang-Ren WU, JC Lin, Hsin-Ying HSIEH, Nana LEE, Jack KAO, Frederick LEE

more

 
 
 
 

Father to Son (范保德)

Country  Taiwan
Year  2018
Genre  Drama
Format  Color / DCP
Runtime  115 min
Status  Post-Production
Release Date Spring 2018 (Taiwan)
Director HSIAO Ya-Chuan
Cast Michael JQ HUANG, Aria WANG, FU Meng-Po, CHUANG Kai-Hsun, Samuel K, LU Hsueh-Feng

more

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On Happiness Road (幸福路上)

Country Taiwan
Year 2017
Genre Animation
Format Color / DCP
Runtime 111 Min
Status Completed
Release Date Jan. 5, 2018 (Taiwan)
Director SUNG Hsin-Yin
Voice cast GWEI Lun-Mei, WEI Te-Sheng

more