LINE-UPS

On Happiness Road(幸福路上)

Country Taiwan
Year 2017
Genre Animation
Format Color / DCP
Status Post-production
Release Date Fall 2017 (Taiwan)
Director SUNG Hsin-Yin
Voice cast GWEI Lun-Mei

more

 

Father to Son (在一個死亡之後)

Country  Taiwan
Year  2017
Genre  Drama
Format  Color / DCP
Runtime  114 min
Status  Post-Production
Release Date Fall 2017 (Taiwan)
Director HSIAO Ya-Chuan
Cast Michael JQ HUANG, CHUANG Kai-Hsun,
Aria WANG, WEN Chen-Ling

more

 

 

 

The Village of No Return(健忘村)

Country  Taiwan, China
Year  2017
Genre  Martial Arts  / Comedy
Format  Color / Scope / DCP
Runtime  116 min
Status  Completed
Release Date  Jan. 26, 2017 (Taiwan)
Director  CHEN Yu-Hsun
Cast  SHU Qi, WANG Qianyuan, CHANG Hisao-Chuan,
LIN Mei-Hsiu, Yo YANG, Eric TSANG

emblem_img02.jpg

未命名NYAFF2017_Laurels_Official_Selectionmore

White Ant (白蟻)

Country  Taiwan
Year  2016
Genre  Drama
Format  Color / Scope / DCP
Runtime  95 min
Status  Completed
Release Date  Mar. 17, 2017 (Taiwan)
Director  CHU Hsien-Che
Cast  WU Kang-Jen, Aviis ZHONG, YU Tai-Yan 

 

 

more

 

 

Forêt Debussy (德布西森林)

Country  Taiwan
Year  2016
Genre  Drama
Format  Color / Flat / DCP
Runtime  94 min
Status  Completed
Release Date  Oct. 28, 2016 (Taiwan)
Director  KUO Cheng-Chui
Cast  GWEI Lun-Mei (Black Coal, Thin Ice, GF*BF), LU Yi-Ching (Stray Dogs, The Wayward Cloud)

more

 

 

 

 

Le Moulin (日曜日式散步者)

Country  Taiwan
Year  2015
Genre  Documentary
Format B&W, Color / Flat /DCP
Runtime  162 min
Status  Completed
Release Date  Sep. 14, 2016 (Taiwan)
Director  HUANG Ya-Li
Producer  YEN Huang-ya3

12
4

 

more

 

 

 

 

The Tag-Along(紅衣小女孩)

Country  Taiwan
Year  2015
Genre  Horror / Thriller
Format  Color / Scope / DCP
Runtime  93 min
Status  Completed
Release Date  Nov. 27, 2015 (Taiwan)
Director  Wei-Hao CHENG
Cast  River HUANG, Wei-Ning HSU, Yumi WONG


more

 

 

A Fool (一個勺子)

國際版(S)

Country  China
Year  2014
Genre  Drama / Comedy
Format  Color / Flat / DCP
Runtime  95 min
Status  Completed
Release Date  Dec. 4, 2015 (Taiwan)  
Director  CHEN Jianbin
Cast  CHEN Jianbin, JIANG Qinqin

AI_015 director
AI_015 actor

 

more

 

 

The Last Women Standing (剩者為王) 

Country  China
Year  2015
Genre  Romantic Comedy
Format  Color / DCP
Runtime  98 min
Status  Completed
Release Date  Nov. 13, 2015 (Taiwan)
Director  Luo Luo
Cast  Shu Qi, Eddie Peng Yuyan, Hao Lei, Lynn Hung

more

 

 

Zinnia Flower(百日告別)

直搞全開Country  Taiwan
Year  2015
Genre  Drama 
Format  Color / Flat / DCP
Runtime  95 min
Status  Completed
Release Date  Oct. 8, 2015 (Taiwan)
Director  Tom Shu-Yu LIN
Cast  SHIH Chin-Hang(Stone), Karena LAM釜山logoTALLINN

PrintVIFF2015_OfficialSelection-blackTIFF_logo2015_yoko_会期付more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Laundryman(青田街一號)

Country  Taiwan
Year  2015
Genre  Black Comedy
Format  Color / DCP
Runtime  112 min
Status  Completed
Release Date  Aug. 20, 2015 (Taiwan)
Director  LEE Chung
Producers  LEE Lieh
Cast  CHANG Hsiao-Chuan, WAN Qian,  SUI Tang, YEO Yann Yann

HIFF mark

20140613135752-locarno-logo_580 more

 

 

The Walkers (行者)

Country  Taiwan
 Year  2014
 Genre  Documentary
 Format  Color / 16:9 / DCP
 Runtime  123 min
 Status  Completed
 Release  Apr. 10, 2015 (Taiwan)
 Director  Singing CHEN
 Producers  Singing CHEN, LIN Leh-chyun
more

 

Flowers of Taipei– Taiwan New Cinema (光陰的故事-台灣新電影)


 flowers of Taipei_poster_OLCountry  Taiwan
Year  2014
 Genre  Documentary
 Format  Color / 16:9 / DCP
 Runtime  109 min
 Status  Completed
 Release Date  Mar. 6, 2015
Director  Chinlin HSIEH
 Producer  Angelika WANG Ken-Yu
71_sez-veneziaclassici(small)wide angle
more