Upcoming Titles 未來新片

The Village of No Return (健忘村)

 

 

 

 

 

 

 

 

Country  Taiwan, China
Year  2017
Genre  Martial Arts / Comedy
Format  Color / DCP
Runtime  TBA
Status  Post-Production
Release Date  Spring 2017
Director  CHEN Yu-Hsun
Cast  Shu Qi, WANG Qianyuan, CHANG Hisao-Chuan, Yo YANG, LIN Mei-Hsiu, Eric TSANG

more

White Ant (白蟻)

 

 

 

 

 

 

 

 

Country  Taiwan
Year  2016
Genre  Drama
Format  Color / DCP
Runtime  95 min
Status  Completed
Release Date  TBA
Director  CHU Hsien-Che
Cast  WU Kang-Jen, Aviis ZHONG, YU Tai-Yan

more